56. ITINERARI ESCOLAR DE l' INTERIOR A LA COSTA DEL LLOC D'ALFORÍ DE DALT 

Sessions: 1 sessió de 3-4 hores
Lloc: LLOC D'ALFORÍ DE DALT
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

Felix de Pablo tècnic ambiental. Agència Menorca Reserva de Biosfera. CIMConsell Insular de Menorca

 

Descripció
El taller es seguir un itinerari de 2,5 km que va des de l’aparcament públic de la finca fins a la platja de cala Pilar i tornada. Durant aquest recorregut passarem per diferents entorn naturals dins la finca d’Alforí de Dalt. L’itinerari comença a un bosc d’alzinar que ha crescut sobre un sistema dunar estabilitzat. En aquesta primera aturada podrem apreciar una alzina centenària d’enormes dimensions, catalogada pel Govern de les Illes Balears. A mesura que anem avançant podrem anar observant un sotabosc molt singular amb plantes endèmiques. A mig camí de la platja es farà una segona aturada per identificar un canvi sobtat en el paisatge, que passa d’un bosc d’alzines a un pinar. Es realitzarà una breu explicació d’aquest canvi i de la fragilitat del pins davant els vents de tramuntana. En el tram final del recorregut observarem el sistema dunar de cala Pilar, característic perquè té dunes remuntants i una flora endèmica associada. En aquesta tercera aturada es donarà a conèixer com l’acció del vent i la disposició de les vessants fan possible que les dunes no quedin a la platja i viatgin cap a l'interior de la costa. Per acabar s’arribarà a la platja, on es farà una breu explicació del motiu geològic que provoca una col·loració vermellosa del substrat característica de cala Pilar. Es deixarà un petit temps per a esbarjo i tornada a cap a l’aparcament.


Objectius
Conèixer com és i com funciona els sistemes dunars i la platja de Cala Pilar.
Conèixer les característiques d ela costa nord de Menorca.
Descobrir els hàbitats, flora, fauna i patrimoni etnològic.
Descobrir els impactes ambientals dels sistemes dunars i la platja de Cala Pilar.
Respectar la natura i l’harmonia del lloc.
Descobrir les activitats humanes relacionades amb el camp i el bosc.
Fomentar el coneixement i observació de l’entorn i per tant, la seva valoració i preservació.


Continguts
Conceptes: Platges i sistemes dunars. Definició, origen i funcionament.
Medi marí i relació amb la costa.
Processos de formació de la sorra.
Hàbitats i comunitats vegetals: alzinar, marina de xipell i romaní, pinar, vegetació i marina d’arenals, marines arbustives litorals i vegetació de penyals i penya-segats costaners.
Biodiversitat a les Illes Balears: espècies protegides, endèmiques i de notable raresa
Efectes de la Tramuntana sobre l’entorn.
Patrimoni etnològic del bosc i del camp.
Impactes ambientals de les activitats humanes.

Procediments: A través d’un itinerari guiat, de l’interior a la costa, es realitzaran parades explicatives als punts importants del camí i es podran veure in situ les explicacions realitzades.

Actituds: Hàbit de l’observació del nostre entorn.
Pensament crític sobre els impactes negatius que reben els espais naturals.
Implicació en la conservació del medi ambient.


Metodologia
Abans: Prèviament s’haurà de contactar amb els responsables de l’activitat per coordinar-ne el desenvolupament, els horaris i adaptar l’activitat a les necessitats del grup.

Durant: Es basarà en un itinerari guiat. Es faran parades explicatives sobre els elements destacats que ens anirem trobant durant la ruta.

Després:

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L’entitat portarà tot allò necessari per al desenvolupament de l’activitat.  


Observacions

Lloc de trobada: aparcament públic de cala Pilar
Lloc de l’activitat:itinerari dins el bosc de la finca fins arribar a la platja de Cala Pilar

És necessari transport escolar fins a l’aparcament de Cala Pilar. És accessible amb minibus, els autobusos de grans dimensions el lloc d’arribada és a l’entrada de la finca d’Alforí (just on acaba el camí asfaltat).
**********************************************************************************
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.