75. ELS ANIMALS DEL BOSC DE LA FINCA D'ALFORÍ DE DALT 

Sessions: 1 sessió de 2 hores
Lloc: Bosc de la finca de Cala Pilar
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
En aquesta activitats, els fillets i les filletes s’han de posar a la pell d’un animal del bosc i pensar on viurien dins l’estructura del bosc, què o quin altre animal es menjarien i quins problemes o amenaces patirien. En acabar es farà una reflexió sobre el paper que tenen en l’ecosistema els diferents grups d’animals i la importància de conservar-los i de mantenir les estructures tròfiques. Tot el taller es realitza dins un bosc d’alzines que trobam a la finca d’Alforí de Dalt.

Objectius
Descobrir la fauna que viu al bosc.
- Entendre les relacions entre els éssers vius: cadena alimentària (cicle inferior i mitjà de primària), poblacions, comunitats i ecosistemes (cicle mitjà de primària).
- Incentivar l’hàbit de l’observació a l’entorn natural.
- Potenciar la participació i el treball en grup.
- Aprendre a respectar els éssers vius i a no fer-ne malbé l’hàbitat.
- Identificar quines accions humanes poden malmetre els animals i el seu hàbitat.


Continguts
Conceptes: - L'ecosistema del bosc, fauna.
- Cadena alimentària, poblacions, comunitats i ecosistemes.
- Impactes ambientals que afecten el bosc.
- L'alzinar de Menorca: característiques, flora i fauna

Procediments: Els alumnes es dividiran en grups, on cada grup representarà un animal del bosc. En el seu paper hauran de descobrir, raonar, discutir sobre quin seria el seu paper dins l'estructura del bosc.
Actituds: Treball en equip.
Coneixement, respecte i estima pels ésser vius.
Actitud d'explorar, observar, descobrir i reflexionar.


Metodologia
Abans: Durant el desenvolupament de l’activitat s’explicaran els conceptes bàsics, però si que es recomana que els alumnes hagin tractat els conceptes de cadenes alimentaries a l’escola.

Durant: L’activitat es basa en la realització de dos jocs i d’una reflexió final. La part dels jocs, els alumnes hauran d’identificar amb un animal del bosc, on per grups, hauran de decidir on viurien, escollint un espai directament de l’entorn on realitzarem el taller. En el següent exercici també hauran de decidir a qui o què es mengen de tots els elements que vegin. Al final del joc, es fan reflexions conjuntes sobre les cadenes alimentaries i sobre la importància de conservar la natura, els seus habitants i donar-se compte de quins son els perills que amenacen als habitants del bosc.

Després: Durant l’activitat es repartirà un dossier d’exercicis, però podrà ser ampliat o completat a l’escola, per part del propi professorat del centre.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L'entitat portarà tot allò necessari per al desenvolupament de l'activitat. 


Observacions

Lloc de trobada: aparcament públic de cala Pilar
Lloc de l’activitat: alzinar del lloc d’Alforí de Dalt

És necessari transport escolar fins a l’aparcament de cala Pilar. És accessible amb minibús. Els autobusos de grans dimensions el lloc d’arribada és a l’entrada de la finca d’Alforí (just on acaba el camí asfaltat).


**********************************************************************************
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller abans del 17 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.