4. VISITA AL CONSELL DE MENORCA-EDUCACIÓ PER A UNA CIUTADANIA DEMOCRÀTICA 

Sessions: 1 sessió de 2 hores + 1 d'anada i tornada
Lloc: Sede CIM a MAÓ
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
altres grups

Responsable/s

VISITA AL CONSELL DE MENORCA Tel.971 36 07 93  

CONSELL INSULAR DE MENORCA. 

Descripció
El conseller de Cultura i Educació , Miquel àngel Maria Ballester, presenta l'organització , les funcions, les competències,etc de CONSELL INSULAR DE MENORCA. Per tal d'apropar la màxima sinstitució política de Menorca als joves.

Objectius
Millorar el coneixement de l'alumnat vers les institucions democràtiques, i en especial el CONSELL INSULAR DE MENORCA-
Estimular el jovent per a l'exercici de la ciutadania i per a la participació den la vida econòmica, social i cultural amb actitud crítica i responsable.


Continguts
Conceptes: L'administració de Menorca
Competències.
El Ple.
La Presidència.
El govern.
Estructura de l'organització

Procediments: Explicació a la sala de PLENS i VISITA GUIADA per les dependècies del CIM.
Actituds: Interès vers la gestió dels assumptes públics i corresponsabilidat ciutadana.

Metodologia
Abans: Preparar preguntes que l'alumnat estigui interessat.
Durant: Visita Guiada per la seu del CONSELL INSULAR
Després: Reflexionar amb tota la feina que és fa per ajudar al ciutadà/na.

RecursosObservacions

Es suvbencionen un màxim de 2 tallers per cada grup