76. JOC DELS RASTRES DEL BOSC D'ALFORÍ DE DAL 

Sessions: 1 sessió de 2 hores + 1 d'anada i tornada
Lloc: Aparc ament públic de la platja de Cala Pilar
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

Joana Maria Pons  

 

Descripció
En aquesta activitat l’alumnat ha de cercar diferents rastres i senyals d'animals i relacionar-los amb l'animal a què pertanyen, i descobrir així les seves característiques i curiositats.

Objectius
Descobrir com es poden identificar rastres. Els animals viuen al bosc encara que no els vegem.
Descobrir la fauna i flora que viu al bosc.
Incentivar l’hàbit de l’observació en l’entorn natural.
Potenciar la participació i el treball en grup.
Aprendre a respectar els éssers vius i a no fer-ne malbé l’hàbitat.
Identificar quines accions humanes poden malmetre els animals i el seu hàbitat.


Continguts
Conceptes: L’ecosistema del bosc: fauna i flora.
La funció i identificació de rastres animals.
La identificació de les plantes
Impactes ambientals que afecten al bosc.
L’alzinar de Menorca: característiques, fauna i flora

Procediments: Observació directa de l’entorn natural d’Alforí de Dalt
Comprensió i anàlisis dels diferents elements naturals a través del joc.
Recerca de senyals per a fomentar l’aprenentatge a través del descobriment.
Manipulació dels diferents elements naturals per a descobrir les característiques dels animals.
Observació i comparació per poder identificar les plantes.

Actituds: Treball en equip.
Coneixement, respecte i estima pels ésser virus.
Actitud d’explorar, observar, descobrir i reflexionar


Metodologia
Abans: Durant el desenvolupament de l’activitat s’explicaran els conceptes bàsics, però si que es recomana que els alumnes hagin tractat els concepte de rastres i senyals a l’escola.


Durant: L’activitat es basa en la realització de dos jocs. A la primera part del joc hi hauran unes petjades i hauran d’investigar a quin animal pertanyen.
A la segona part del joc els alumnes estaran dividits per grups i se situaran en una àrea determinada, on cada un haurà de cercar rastres (que estaran en pots) i fotos d'animals amb la intenció que els aparellin. Després es posarà en comú per conèixer i descobrir les característiques i curiositats de cadascun dels rastres i senyals.

Després: Durant l’activitat es repartirà un dossier d’exercicis, però podrà ser ampliat o completat a l’escola, per part del propi professorat del centre.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Projector Pantalla Ordinador
Càmera fotogràficaBossa de plàstic o recipient per guardar els residus trobats. Llapis o bolígraf Aportat per l'alumnat
L'entitat portarà tot el material necessari per a la recollida de dades 


Observacions

Lloc de trobada: aparcament públic de cala Pilar
Lloc de l’activitat: l'alzinar del lloc d'alfori de Dalt


És necessari transport escolar fins a l’aparcament de cala Pilar. És accessible amb minibús. Per als autobuses de gran dimensions el lloc d’arribada és a l’entrada de la finca d’Alforí (just on acaba el camí asfaltat).

**********************************************************************************
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Se subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura, Educació, Joventut i Esports pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.