50. PINTAM MENORCA BIOSFERA: ANIMALS DE MENORCA 

Sessions: 1 sessió de 1hora
Lloc: Al centre
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària
2n educació primària

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS tècnic ambiental. Agència Menorca Reserva de Biosfera. CIMConsell Insular de Menorca

 

Descripció
La biodiversitat és un valor important per a la humanitat, conèixer-la és sinònim de respectar-la i conservar-la. Mitjançant 6 làmines per COLOREJAR i amb el suport d'un Power Point es dóna una visió general d'algunes de les espècies més representatives de l'illa i on és possible observar-les.

Objectius
El objectiu de l'activitat es donar a conèixer als alumnes la diversitat d'especies que podem trobar a la Reserva de la Biosfera de Menorca.

Continguts
Conceptes: * Biodiversitat
* Espècies amenaçades i endèmiques
* Gestió i protecció d'espècies

Procediments: Conèixer les espècies de fauna i flora més representatives de la Reserva de la Biosfera, així com la seva conservació i mesures de gestió que se estan portant a terme en relació amb la seva conservació. Incidir en les especies amenaçades i la seva conservació.
Actituds: Ser conscient de la importància de la biodiversitat com un valor que cal preservar, en totes les seves formes, i tots els beneficis que aquesta comporta per a la societat.
Generar conciencies de corresponsabilitat en la conservació de la nostra biodiversitat.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el professorat per tal d'adaptar la conferencia a les necessitats del grup
Durant: Es realitzarà una xerrada amb l'ajuda d'un PowerPoint i unes làmines per colorejar
Després: Durant l’activitat es repartiran documents informatius que podran servir per aprofundir en el tema

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
L'entitat aportarà tot el necessari per al desenvolupament de l'activitat. 
 Projector i pantalla


Observacions


Lloc de l’activitat: el centre educatiu.