35. QUÈ SIGNIFICA SER PERSONA REFUGIADA? 

Sessions: 1 sessió, seguida o en dies diferents
Lloc:
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB

Responsable/s

Cristian Pons Coll, Secretaria de l'Associació Es Far Cultural LARA PONS COLL Associació es FAR CULTURAL LARA PONS COLL

 

Descripció
A partir del visionat del documental CAMINS. el viatges de les persones refugiades, es treballaran temes com la cooperació, els moviments migratoris, la diferència entre migrant i refugiat, el respecte a les diferències i els drets humans.
documentals, notícies, etc.. que seran les eines per plantejar una dinàmica de grup que generi
debat i reflexió sobre el que significa ser una persona refugiada i quins drets tenen, com els
acollim i quina percepció en tenim degut als mitjans audiovisuals.


Objectius
Conèixer millor la situació de les persones desplaçades al món (65 milions el 2016) i la vulneració dels seus drets. Entendre les diferents realitats socials i polítiques i les conseqüències dels conflictes bèlics en els més desprotegits com són els menors.

Continguts
Conceptes: Conceptes: Dret d'asil, persona refugiada, migracions, desplaçats, estatut del refugiat,
Procediments: 1-Identificar situacions d'injusticia i vulneració de drets i possibles actuacions per contrarrestar-les.

Actituds: Actituds: Acolliment, comprensió, entendre la desigualtat d'oportinitats, equitat

Metodologia
Abans: Visionat de talls audiovisuals de notícies i documentals d'actualitat sobre les persones
refugiades, així com talls d'audiovisuals històrics d'altres moviments de persones
refugiades del segle XX.

Durant: Treball en grup d'una activitat adequada a l'edat del grup per a treballar alguns dels
conceptes i exposició dels resultats en grup o individual (depèn del número de persones a
l'aula)

Després: Es proposen, a petició, títol per projeccions de diferents documentals on es tractin els
drets humans.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 pantalla, projector i equip de so per fer la projecció del documental
paper i bolígraf 
la resta de material el portaran les talleristes 


Observacions

l'activitat consta de dues sessions que es poden fer seguides o en dies diferents, segons necessitats.
SESSIÓ 1: Visionat del documental i activitat de compresió (55 minuts).
SESSIÓ 2: A escollir entre dues dinàmiques:
-Dinàmica EL MEU VIATGE COM.. (55minuts).
-Dinàmica ENS MOVEM COOPERANT (55 minuts).