Informació del taller

27 . TOTS IGUALS I TOTS DIFERENTS 

 

Sessions: 2 sessión (la primera de 60 minuts i la segona de 120 minuts)
Lloc: Centre Educatiu i Centre Polivalent Carlos Mir
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r educació primària

Responsable/s

Irene Perches Salokongas.directora del Centre Polivalent Carlos Mir, Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca 

 

Descripció
El taller es divideix en dues sessions, una visita de les persones responsables del Centre Polivalent Carlos Mir a l'escola i una visita de l'escola al centre Carlos Mir.
A la visita a l'escola, es parlarà sobre la discapacitat, els diferents tipus de discapacitat i el concepte de diversitat funcional; es llegirà un conte adreçat a l'alumnat de primària sobre un al·lot amb discapacitat i la seva relació amb l'entorn i es comentarà el conte.
A la visita al centre, es compartirà el matí amb les persones usuàries del centre i es desenvoluparà un taller conjuntament, col·laborant uns i altres, relacionant-se.


Objectius
Amb aquest taller pretenem establir una eina pedagògica per aproximar els alumnes al món de la discapacitat, gaudint d'espais i activitats comunes i fent servir com a eina conductora els contes de n'Ori.
L'objectiu bàsic de la Fundació per a Persones amb Discapacitat Illa de Menorca és la promoció i la defensa de les condicions bàsiques de les persones amb discapacitat per tal d'assolir la seva integració social, laboral i familiar.


Continguts
Conceptes: -Concepte de discapacitat i tipus de discapacitat (sensorial, intel·lectual i física).
- La integració i normalització.
- Amistat, sentiments i igualtat.

Procediments: Mitjançant els diferents contes den'Ori (promogut per Feaps-València i Andana Edicions), es tracta de treballar aspectes tan importants com la discapacitat, l'amistat, els sentiments i la igualtat entre les persones.
Actituds:

Metodologia
Abans:
Durant: El taller té dues activitats principals:
1) Explicar el món de la discapacitat a través dels contes de n'Ori (un nen amb discapacitat) a la mateixa escola, promovent activitats sobre el conte que s'explica.
2) Visitar el Centre Polivalent Carlos Mir uns dies després de la xerrada per tal de compartir espais, activitats i tasques amb els usuaris del centre (el Centre Polivalent és un centre ocupacional per a persones amb discapacitat intel·lectual i física. L'activitat es duria a terme amb les persones amb discapacitat intel·lectual).

Després:

RecursosObservacions

El taller es desenvoluparà els mesos de març, abril i maig de 2017.


© Salut Jove 2017