Informació del taller

21 . LA DONACIÓ D'ÒRGANS 

 

Sessions: 1 sessió de 90 min per centre i 1 sessió opcional amb les famílies del centre
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Ramón Fernández Cid,metge coodinador d'extraccions de l'Hospital Mateu OrfilaALCER , MANUELA DE LA VEGA , Presidenta. Tel. 687241159

 

Descripció
S'aborden diferents aspectes: mèdics, socials, humans..., entorn de la donació d'òrgans amb la finalitat de promoure la solidaritat amb les persones que necessiten un trasplantament. Es fa una única sessió per centre amb l'alumnat de tot el grup aula sol·licitant.

Objectius
Promoure un estat d'opinió favorable vers la donació d'òrgans.


Continguts
Conceptes: Funció dels ronyons. Malalties renals. Causes. Prevenció. Tractaments: hemodiàlisi peritoneal, trasplantament.
Procediments: Debat.
Actituds: Solidaritat.

Metodologia
Abans: El professorat introdueix el tema i l'alumnat escriu quina és la seva opinió sobre la donació d'òrgans i a quines preguntes vol obtenir resposta durant el taller.
Les persones responsables del taller les reben el mateix dia del taller.

Durant: Es passa una pel·licula introductòria d'aprox. 20 min.
S'exposen els aspectes mèdics, socials, legals i humans de les malalties renals i del trasplantament d'òrgans, adaptats als coneixements, els interessos i les actituds de l'alumnat.
Posteriorment s'inicia un debat col·loqui entre l'alumnat i dues persones trasplantades, un professional de la medicina i una persona que ha viscut la donació dels òrgans d'un familiar.

Després: Trobareu més informació en el lloc web http://www.alcermenorca.com

Recursos

MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Tríptic 
 Portàtil i canó projector
Audiovisual 


Observacions

Es pot fer una sessió amb les famílies del centre si el professorat ho troba adient.


© Salut Jove 2017