62. PER QUÈ EL FUTUR NECESSITA EL BOSC? 

Sessions: 1 sessió de 60 min.
Lloc: aula del centre educatiu o sortida de camp (opcional)
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
5è primaria
6è primaria
4t ESO
FPB
CFGM

Responsable/s

FELIX DE PABLO PONS tècnic ambiental. Agència Menorca Reserva de Biosfera. CIMConsell Insular de Menorca

 

Descripció
Quins són els serveis i els beneficis que els boscos han donat a Menorca al llarg de la història? Quins ens donen actualment? Quins ens poden donar en un futur si tenim en compte que Menorca no queda exempta dels efectes del canvi climàtic?.
A partir d'una xerrada i la projecció de diapositives introduirem el concepte de canvi climàtic i estudiarem quins efectes pot tenir sobre els nostres ecosistemes forestals i com una gestió forestal sostenible pot ajudar-los a adaptar-se a aquests canvis.


Objectius
Conèixer els serveis i els beneficis que ens donen els boscos i els impactes que pot tenir el canvi climàtic sobre els ecositemes forestals i com una gestió forestal sostenible pot ajudar-los a adaptar-se a aquests canvis

Continguts
Conceptes: - Canvi climàtic
- Ecosistema forestal
- Gestió forestal
- Fixació del carboni
- Erosió
- Serveis ambientals
- Beneficis ambientals
- Usos dels boscos

Procediments: Coneixer els serveis i els beneficis que ens donen els boscos i els impactes que pot tenir el canvi climàtic damunt els ecositemes forestals de Menorca.
Actituds: - Ser consciens de la importància dels boscos de biodiversitat, per la seva contribució als cicles ecològics i per la importància socioeconòmica que han tingut al llarg de la història.
- Reflexionar sobre els efectes que el canvi climàtic pot tenir damunt els ecosistemes i, de retruc, sobre el nostre benestar.
- Actuar responsablement envers el medi natural i entendre la importància de les conductes individuals per a la seva conservació.


Metodologia
Abans: Coordinació amb el/la professor/a per adaptar el programa del taller a les necessitats del grup.
Durant: Xerrada amb presentació de diapositives (Power Point) i debat participatiu.
Després: Es podrà visitar la pàgina web del projecte, adreçar-hi consultes o aportacions.
S'entregarà un exemplar del llibre "El bosc a Menorca" a tots assistents.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Pantalla
 Ordinador i projector


Observacions

L'activitat s'ofereix durant el 1r i 2n trimestres, preferentment als matins. La xerrada i els temes que es tractaran es poden abordar amb més profunditat a petició del centre.
Capacitat: un grup aula màxim 30 alumnes.

************************************************************************************