131. ALBA. APRÈN A EXPLORAR LA MAMA 

Sessions: 1 sessió de 50 min
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

EDUCACIÓ ESPECIAL
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
famílies
Professorat

Responsable/s

ASSOCIACIÓ ALBA, Persones afectades pel càncer de mama i personal sanitari.Ma. José Salamanca Barranco i voluntaris d'Alba ALBA a Maó

 

Descripció
El càncer de mama apareix cada cop més en persones més joves i les possibilitats de curació augmenten amb la detecció precoç, que a més a més permet tractaments menys agressius. Durant el taller els al·lots i les al·lotes aprenen a realitzar una exploració de mama i la importància de fer-ho assíduament.

Objectius
Conèixer l'estructura normal de la mama.
- Aprendre a practicar l'autoexploració de la mama.
- Fomentar la continuïtat de l'autoexploració mensual.
- Aprendre a realitzar inspecció i palpació.
- Donar a coneixer a l'alumnat com actuar davant possibles anomalies, i els diferents recursos que hi ha a l'illa als quals acudir en cas de necessitat.


Continguts
Conceptes: S'explicarà l'anatomia de la mama.
Factors de risc del càncer de mama.
L'associació ALBA.

Procediments: La importància d'examinar les mames.
Com fer l'autoexamen.
En casos d'anomalies, saber com actuar.

Actituds: Participativa i bona disposició per col·laborar en l'aprenentatge de manera dinàmica.
Motivació per actuar preventivament.


Metodologia
Abans: Es recomana introduir la situació del càncer de mama, així com la importància de la prevenció, amb un diàleg a la classe. A més si surten dubtes o qüestions, després es poden tractar durant el taller.
Durant: Explicació i demostració de com s'ha de fer l'autoexploració.
Debat.

Després: Es facilitarà el contacte amb l'associació ALBA.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
PowerPoint  
Tríptic de l'autoexploració 
 Ordinador
 Pantalla gran
 Projector


Observacions