152. CONEIX L'ARXIU D'IMATGE I SO DE MENORCA 

Sessions: 1 sessió de 2 hores
Lloc: Seu antic Consell Insular .Camí des Castell, 28, Maó.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
CFGM
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Personal de l'arxiu d'imatge i so, Departament de Cultura i Educació. Tel. 971368104 Esperança Pallicer.Esperança PallicerArxiu imatge i so a Camí des Castell

 

Descripció
Visita guiada a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca a través de la qual l'alumnat pot veure la tasca de l'arxiu i sorprendre's i aprendre amb les imatges i els sons que veurà i escoltarà durant la seva estada, a fi de conèixer la nostra història i prendre consciència de la importància d'aquest patrimoni.

Objectius
- Donar a conèixer l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca.
- Apropar a la joventut de Menorca el funcionament de l'arxiu.
- Facilitar als centres educatius les possibilitats educatives que ofereix aquest servei.
- Promoure la importància de la conservació del patrimoni fotogràfic, sonor i audiovisual, que són testimoni directe de la història i la vida quotidiana.


Continguts
Conceptes: Patrimoni, arxiu, fototeca, filmoteca, fonoteca, tractament arxivistíc, conservació, prevenció, perduració i difusió.
Història de Menorca.

Procediments: Escoltar, visita guiada a les instal·lacions de l'Arxiu d' Imatge i So, explicació sobre què és i quina tasca desenvolupa, conèixer el seu fons.

Actituds: Respecte pel patrimoni de l'illa i la seva conservació.
Interès per conèixer la nostra història.


Metodologia
Abans: Es recomanen activitats prèvies.

Durant: Visita guiada a les instal·lacions de l'Arxiu d' Imatge i So, durant la que es fa una explicació sobre què és i quina tasca desenvolupa i quins sons i imatges conserva.

Després: L'objectiu de les visites a l'Arxiu d'Imagte i So de Menorca és aconseguir que els alumnes entenguin i apreciïn el que significa un arxiu d'aquestes caracteristiques. A més, sensibilitzar a aquest col·lectiu de la importància de conservar aquest patrimoni.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Audiovisual. 
Guia didàctica 


Observacions

www.aism.cat,

https://www.facebook.com/pages/Arxiu-dimatge-i-so-de-Menorca/148621455208023.

************************************************************************************
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50% del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatària que demani el taller abans del 15 d'octubre.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.