3. EMPRENDRE al CentreBit - FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA 

Sessions: 1 SESSIÓ 1SOL·LICITUD
Lloc: CENTRE BIT-CentreBit Menorca. Avinguda des Camp Verd, 4 Alaior
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

CENTRE BIT FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA  

 

Descripció
Taller que abarca els següents aspectes:
- Primer anàlisi per decidir-se a emprendre.
- Concepte d’'idea de negoci.
- Noves tendències en tecnologia.
- Serveis del CentreBit Menorca


Objectius
Fomentar l’ esperit emprenedor i les vocacions tecnològiques entre alumnes de la ESO o graus formatius.
- Plantejar com a opció de futur professional ser un emprenedor i donar a conèixer el gran ventall d’oportunitats que obren les noves tecnologies de cara al seu futur professional: 3D, Blockchain, Robòtica, Realitat Augmentada, Realitat Virtual, IoT, Big Data, Intel·ligència Artificial, Drons i Transport Autònom, etc.


Continguts
Conceptes: - Empresa: Idea, producte/servei, validació de mercat, client, rendibilitat.
- Noves tendències tecnològiques: 3D, Blockchain, Robòtica, Realitat Augmentada, Realitat Virtual, IoT, Big Data, Intel·ligència Artificial, Drons i Transport Autònom

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: Es realitzarà una presentació teòrica dels diferents conceptes i s’aniran visualitzant diferents vídeos de suport, per tal d’ ajudar a entendre millor els conceptes exposats.
Durant:
Després:

RecursosObservacions

FUNDACIO BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
Si es vol fer també l’exercici pràctic dels alumnes es podria fer una segona sessió d’ entre 60 a 90 minuts per fer les seves presentacions (en funció del nombre d’ alumnes), tant al CentreBit Menorca com al centre educatiu.
CentreBit Menorca. Avinguda des Camp Verd, 4 Alaior.
Bús subvenció 50%