107. CASTELL DE SANTA ÀGUEDA 

Sessions: 1 sessió de 1 hora
Lloc: Santa Àgueda. Camí des Al·locs. Ferreries
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

BORJA CORRAL . Departament de Cultura i Educació del CIMarqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
Visita guiada (guiatge opcional) al castell de Santa Àgueda ubicat a la muntanya de Santa Àgueda, que és la tercera més alta de Menorca, amb 264 metres. El castell és d'origen islàmic i és el testimoni més important de la presència dels àrabs a Menorca. Encara en poden veure les murades i les torres i d'altres construccions. Va ser el darrer punt de resistència dels àrabs davant de les tropes cristianes.

Objectius
- Contextualitzar la Menorca musulmana a través de la visita al Castell de Santa Àgueda. Aprofitarem per complementar aquest gran tema amb tots els elements presents en el paisatge i els canvis al llarg del temps.
- Conèixer el conjunt patrimonial i natural de Menorca com a testimoni que hem de preservar i que suposa un bé turístic indiscutible.
- Apropar els infants de Menorca a la realitat cultural de l'illa.


Continguts
Conceptes: Els elements arquitectònics del Castell de Santa Àgueda; arquitectura defensiva a l'Edat Mitjana a Menorca i al món; La Menorca musulmana i la reconquista cristiana: conquesta i reconquesta, societat, economia, vida quotidiana, ciència, religió, toponímia, gastronomia, relacions culturals...; vies de comunicació, els camins antics de Menorca; béns etnogràfics de l'Edat Moderna i Contemporània de Santa Àgueda.

Procediments: Explicació adaptada al nivell i interessos del professorat i alumnes; exemplificació de bones pràctiques durant la visita als béns patrimonials i la natura.

Actituds: - Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
- Respecte vers altres societats, religions i creences.
- Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.


Metodologia
Abans: Ens situem a l'inici de la pujada al Castell de Santa Àgueda i allà es farà una breu presentació dels objectius i itinerari de la visita, a continuació contextualitzem l'entorn natural i la història de ses antigues escoles rurals abandonades.


Durant: Anirem pujant i farem diverses aturades per contemplar elements singulars (el camí, la natura, l'antic cotxe oxidat) sempre es buscarà la interacció amb els alumnes preguntant pels seus interessos o opinions.
Abans d'arribar al castell farem una aturada per contextualitzar l'entorn immediat i la seva relació amb el castell. A l'arribada deixarem una estona per berenar.
Després de berenar contextualitzarem l'inici del de la conquesta musulmana i l'origen del castell. A continuació iniciam la visita de l'interior del castell, anirem tocant temes diversos que facilitin la connexió amb la història i l'alumnat. Després de tractar els elements històrics, estratègic, arquitectònics... posarem en valor el paisatge insular com a conjunt que s'ha de preservar així com el respecte cap al patrimoni cultural i natural.


Després: Tornarem al punt d'inici al costat de l'església i abordarem el tema de la reconquesta i l'evolució posterior del castell fins als nostres dies. Com a detall mostrarem alguns fragments de ceràmica musulmana per valorar la importància de l'arqueologia com a font de coneixement.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Autocar per al desplaçament (*)


Observacions

La visita resulta probablement més profitosa si els alumnes tenen coneixements bàsics sobre la Menorca musulmana, però en cap cas és imprescindible. Aquesta visita pot ser l'inici per a posteriorment ampliar els coneixements amb major interès, o completar els ja adquirits.

Els vehicles s'han de deixar abans de la pujada a Santa Àgueda al costat de la carretera. Tot el tram es fa a peu i dura uns 30 minuts.
Període en què s'ofereix l'activitat: d'octubre a juny.
************************************************************************************
(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller.

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.