116. TORRE DE FORNELLS 

Sessions: 1 sessió de 1 hora
Lloc: Punta de sa Torre de Fornells
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P4 educació infantil
P5 educació infantil
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

BORJA CORRAL . DEPARTAMENT DE CULTURAarqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
Visita guiada (guiatge opcional) a la torre de defensa costanera construïda pels anglesos a principis del segle XIX amb la intenció de protegir l'entrada al port de Fornells.Objectius
- Contextualitzar el segle de les dominacions a través de la visita a la torre de defensa costanera. Aprofitarem per complementar aquest apassionant tema amb tots els elements presents en el paisatge.
- Conèixer el conjunt patrimonial i natural del port de Fornells com a testimoni que hem de preservar i que suposa un bé turístic indiscutible.
- Apropar els infants de Menorca a la realitat cultural de l'illa.
- Facilitar que els centres educatius coneguin i utilitzin les possibilitats educatives que ofereixen els recursos del seu entorn immediat.


Continguts
Conceptes: El segle de les dominacions; arquitectura defensiva de Menorca al segle XVIII; la dominació anglesa, societat, vida quotidiana, economia...

Procediments: Explicació adaptada al nivell i interessos del professorat i alumnes; exemplificació de bones pràctiques durant la visita als béns patrimonials i la natura.


Actituds: - Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
- Respecte vers altres societats.
- Coneixement dels nostres propis recursos i posar-los en valor.


Metodologia
Abans: Tractar i estudiar el tema a classe des del vessant teòric i situar-lo en el temps.
Posar-se en contacte amb els responsables del taller per si calgués informació per poder treballar a l'escola.

Durant: Ens situem al mirador adjacent a la torre i allà asseguts a uns bancs es farà una breu presentació dels objectius i interès de la visita, a continuació contextualitzem l'inici del segle de les dominacions; el naixement de Fornells i els elements que l'envolten.
Posteriorment ens centrarem en la visita de torre i tractarem els continguts progressivament. Sempre es buscarà la interacció amb els alumnes preguntant pels seus interessos o opinions. Anirem tocant temes socials i de la vida quotidiana que facilitin la connexió amb la història.
Finalment damunt la plataforma artillera posarem en valor el paisatge de Fornells que s'ha de preservar així com el respecte cap al patrimoni cultural i natural.


Després: Es recomana que els professors dinamitzin a l'aula una posada en comú i una síntesi dels aprenentatges adquirits.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Autocar per als desplaçaments (*)
Informació sobre la visita a www.menorcamonumental.org 
Guia de bones pràctiques de conservació del patrimoni arqueològic 
Unitat didàctica. 
Informació arqueològica i turística del recinte, si escau. 


Observacions

La visita resulta probablement més profitosa si els alumnes tenen coneixements bàsics sobre el segle XVIII de Menorca, però en cap cas és imprescindible. Aquesta visita pot ser l'inici per a posteriorment ampliar els coneixements amb major interès, o completar els ja adquirits.

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.