22. CONEIX L'INJOVE 

Sessions: 1 sessió de 50 minuts
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat

Responsable/s

Francesc Coll, Mandi Seguí . INJOVE.informadors juvenils d'INJOVE 

 

Descripció
Els joves coneixeran els recursos els quals poden accedir mitjançant la presentació dels serveis que ofereix el web de l'INJOVE, sobre temes tan diversos com estudis, formació, temps lliure, aprenentatge d'idiomes, carnets internacionals d'alberguista i d'estudiant, informació laboral, voluntariat, oci alternatiu nocturn, premis i concursos, instal·lacions juvenils de temps lliure i molt més. Tot això a través d'un recorregut visual amb una presentació audiovisual i una presentació online del web www.injovemenorca.com.

Objectius
Donar a conèixer el web de l'INJOVE, els serveis d'informació juvenil de Menorca i tota la informació adreçada a joves que s'hi pot trobar.

Continguts
Conceptes: Oci alternatiu
- Informació juvenil
- Treball
- Estudis
- Habitatge
- Carnets juvenils
- Cursos d'idiomes
- Premis i concursos
- Voluntariat
- Associacionisme
- Instal·lacions de temps lliure
- Activitats d'estiu

Procediments: Conèixer la informació i els recursos que hi ha a l'abast dels joves i saber gestionar-los.
Actituds: Ser conscient de la importància d'estar ben informats per poder gaudir i aprofitar al màxim els recursos que tenim al nostre abast.

Metodologia
Abans: Es recomanen activitats prèvies.
Durant: El taller constarà d'una presentació amb imatges, d'una visita en línia guiada al web d'INJOVE i d'una xerrada on els participants podran fer preguntes i plantejar dubtes.
Després: Es proposen activitats de continuació.
Es recomana una visita concertada a un punt d'informació juvenil municipal.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 PC, pantalla, projector i connexió a Internet


Observacions

L'activitat s'ofereix durant el primer i el segon trimestre del curs, als matins.