47. IMPROVISEM VERSOS FENT GLOSA 

Sessions: 1 sessió de 60 minuts
Lloc: aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

6è educació primària
1r ESO
3r ESO
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

Associació Soca de Mots- ANNABEL VILLALONGA 666379939  

Patrocinat pel Departament de Cultura i Educació del Consel Insular de Menorca 

Descripció
Els al·lots i les al·lotes s'iniciaran en el coneixement d'aquesta modalitat de poesia improvisada pròpia de la cultura popular menorquina: la glosa, que és una composició popular, oral i rimada, normalment elaborada en el mateix moment en què es declama. Aprendran què és una glosa, el seu origen i la tècnica bàsica per a la construcció de les seves primeres gloses. Així mateix, a través de la glosa ens aproximarem, de forma lúdica, als aspectes més formals de la poesia i l'ús del llenguatge.

Objectius
Apropar la població de Menorca en edat escolar a la cultura popular de l’illa, concretament al glosat, a través dels tallers impartits per Soca de Mots.

Continguts
Conceptes: Les composicions populars, les gloses, la seva història i les seves modalitats: improvisada i escrita.
Procediments: Tècnica bàsica per a la construcció de gloses a través d'exercicis i jocs.
Actituds: Respecte i interès per aprendre i conservar les tradicions de Menorca. Treball en equip i respecte als companys.

Metodologia
Abans:
Durant: a) Part teòrica: l'alumnat rebrà informació sobre què és una glosa, la història d’aquesta modalitat de poesia improvisada a Menorca, amb els glosadors més destacats que ha conegut, i les modalitats de glosa que hi ha a la nostra illa: la glosa improvisada (amb els glosats en què participen dos o més glosadors i un sonador) i la glosa escrita o de cas pensat (composició escrita sobre fets i esdeveniments actuals, de crítica política i social o de certa transcendència dins la societat).
b) Part pràctica: en aquesta part es pretén que l’alumnat pugui arribar a crear les seves gloses (d'acord amb l'edat dels participants en el taller), ja que mitjançant jocs de paraules, primeres nocions de mètrica i la cerca de rimes se'ls introdueix en la tècnica de construcció de les gloses i se'ls ofereixen les eines bàsiques per elaborar les primeres gloses.

Després:

RecursosObservacions

ANNABEL VILLALONGA /// annabelvillalonga@gmail.com
Tel.666 37 99 39

Si es demanen dues sessions, es recomna que siguin seguides o al més properes en el temps.