105. BASÍLICA PALEOCRISTIANA DES FORNÀS DE TORELLÓ 

Sessions: 1 sessió de 1 hora
Lloc: Camí de Torelló, Maó. Entre la carretera de Sant Climent i la general.
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
FPB
CFGM
CFGS
1r batxillerat
2n batxillerat
EPA (educacio persones adultes)

Responsable/s

BORJA CORRAL 659 97 75 73 Departament de Cultura i Educació del CIMarqueòleg CIM CULTURA

 

Descripció
Després d'una breu presentació dels objectius i interès de la visita ens situem davant del cartell informatiu de la basílica aprofitant el recurs reconstructiu. A continuació ens centrem en la visita de la basílica i tractarem els temes progressivament, envoltant el recinte i destacant aquells elements més singulars. Sempre es buscarà la interacció amb els alumnes preguntant pels seus interessos o opinions.
A continuació asseguts a les escales valorarem la feina que va dur a terme Maria Lluïsa Serra Belarre com a referent del segle XX vers l'estudi i difusió de la història i l'arqueologia de Menorca.
Seguidament ens traslladem a l'esplana de l'accés per contemplar a uns escassos 150 metres un dels talaiots del poblat talaiòtic de Torelló.
Finalment relacionarem el paisatge agrari i natural de Menorca amb l'història dels pobladors.


Objectius
- Visita de la basílica paleocristiana des Fornàs de Torelló complementada amb la contemplació d'altres elements de l'entorn.
- Entendre com les cultures del talaiòtic final, romana i posteriorment cristiana construeixen estructures que reivindiquen les seves creences.
- L'art paleocristià: mosaics, simbologia, relíquies, arqueologia.
- Identificar les claus del naixement i expansió del cristianisme a l'antiguitat i a l'Alta Edat Mitjana.
- Reconèixer el valor patrimonial natural i cultural insular com a paisatge que combina passat, present i futur.


Continguts
Conceptes: Cristianisme i relació amb el món roma; el moviment monacal a l'Alta Edat Mitjana i les Illes balears; arquitectura Paleocristiana; els mòsaics romans i l'arqueologia.

Procediments: Explicació adaptada al nivell e interessos del professorat i alumnes. Exemplificació de bones pràctiques durant la visita als béns patrimonials i la natura.

Actituds: Respecte vers els valors culturals i patrimonials de l'illa i la seva conservació.
Respecte vers altres religions i creences.


Metodologia
Abans: Breu presentació dels objectius i interès de la visita situats davant del cartell informatiu de la basílica aprofitant el recurs reconstructiu.

Durant: Visita a la basílica destacant els elements més singulars.
Es valorarà la feina que va dur a terme Maria Lluïsa Serra Belarre com a referent del segle XX vers l'estudi i difusió de la història i l'arqueologia de Menorca.

Després: Es relacionarà el paisatge agrari i natural de Menorca amb l'història dels pobladors.


Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
 Autocar per als desplaçaments (*)


Observacions

La visita resulta probablement més profitosa si els alumnes tenen coneixements bàsics sobre la prehistòria, història antiga i Medieval de Menorca, però en cap cas és imprescindible. Aquesta visita pot ser l'inici per a posteriorment ampliar els coneixements amb major interès, o completar els ja adquirits.

(*) El Departament de Cultura i Educació del Consell Insular de Menorca subvenciona el 50 % del cost del desplaçament en autocar quan sigui necessari per dur a terme un taller.

Es subvencionen un màxim de 2 tallers per cada grup aula destinatari que demani el taller

Per tramitar aquesta subvenció el centre educatiu ha de presentar l’original de la factura pagada, o la còpia acarada, al Departament de Cultura i Educació, pl. de la Biosfera, 5, Maó. Tel. 971 36 07 93.