60. BON DIA, SALUT! 

Sessions: Es recomanen de 4 a 5 sessions de 60 min
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

P3 educació infantil
P4 educació infantil
P5 educació infantil
1r educació primària
2n educació primària
3r educació primària
4t educació primària
5è educació primària
6è educació primària

Responsable/s

JOAN JUNOY, CATI ENRICH, PILAR JORDA, ASSUMPTA MONELL DELS UCA MENORCA. Metge, psicòlegsPADIB . PLA D'ADDICCIONS I DROGODEPENDÈNCIES DE LES ILLES BALEARS

Departament de Benestar Social i Família del CIM 

Descripció
Programa escolar de promoció d’hàbits saludables i prevenció de les drogodependències, adaptació del programa “Sáude a Escola” de la Xunta de Galícia.
Aborda l’educació per a la salut i la promoció dels hàbits saludables i també inicia una primera feina de prevenció de les drogodependències, a partir d’una proposta metodològica ajustada a les competències directament relacionades amb la prevenció i amb la salut que s’hauran de desenvolupar al llarg de totes les etapes educatives.


Objectius
- Evitar o retardar el consum de drogues.
- Contribuir al desenvolupament de les relacions interpersonals dels infants a partir del treball sobre les situacions de vida quotidiana.
- Treballar per a la formació d'hàbits, actituds i comportaments saludables en el marc de l'educació per a la salut.


Continguts
Conceptes: - La salut
- Alimentació saludable
- Autoestima
- Autonomia personal
- Habilitats per a la vida i habilitats socials
- Temps lliure
- Presa de decisions
- Pressió de grup
- Tabac, alcohol

Procediments: El programa s'estructura en quaderns diferenciats per a cada cicle educatiu amb una proposta d'activitats que s'han de fer a l'aula.
S'utilitzen diferents historietes amb personatges per facilitar la introducció de la temàtica i la identificació dels alumnes amb la situació.
Les activitats es basen en la construcció pròpia del coneixement, són obertes, faciliten la reflexió i el pensament crític i requereixen dinàmiques participatives. Totes van acompanyades de texts informatius.
S'ofereix una sessió informativa i d'aclariment de conceptes per part dels professionals del Servei Coordinador de Drogodependències.

Actituds: Actitud participativa i respectuosa amb l'opinió dels altres. Es fomentarà la valoració de la salut i de l'opinió pròpia.

Metodologia
Abans: Coordinació amb el professor per concretar la data de la sessió de presentació del programa i d'aportació del material didàctic.
Si és la primera vegada que s'aplica el programa, es recomana realitzar el curs "Conductes addictives" a través de l'oferta de formació del CEP, que està reconeguda amb 2 crèdits.

Durant: Durant la realització del programa és el professor qui aplica el programa amb l'assessorament i el suport de les professionals del Servei Coordinador de Drogodependències. Així mateix, s'ofereix una intervenció a l'aula per aclarir conceptes.
El programa parteix d'un model de col·laboració entre la família i el centre. És important que les famílies coneguin els objectius del programa i oferir la possibilitat de fer una sessió informativa per a les famílies.

Després: Avaluació.

Recursos

MaterialEquipamentAporta respoAporta centre
Guia metodològica. Orientacions curriculars, continguts, metodologia i pautes d'aplicació 
Còmic (conté historietes per a infantil fins a 6è de primària) 
Quaderns per a l'alumnat seqüenciats per cicles 
Decàlegs per a les famílies 


Observacions