2. COM VIURE EN UN MÓN DE SILENCI 

Sessions: 1 DE 1 hora
Lloc: Aula del centre educatiu
Màxim per aula: grup aula

Destinataris

1r ESO
2n ESO
3r ESO

Responsable/s

ASSORME. Associació de Persones Sordes de Menorca  

 

Descripció
Posarem en pràctica vocabulari bàsic en llengua de signes, com a llengua que permet a les persones sordes comunicar-se i expressar-se. Aprendran l'alfabet dactilològic (abecedari en llengua de signes) per construir el seu nom i les salutacions i presentacions, a través de diàlegs en parelles i en grup. També es presentarà el vocabulari sobre els dies de la setmana i altre vocabulari que pugui interessar al grup.

Objectius
Sensibilitzar l'alumnat d'educació secundària envers la diversitat i, en concret, sobre la sordesa, donar a conèixer les barreres de comunicació que les persones sordes viuen en el seu dia a dia i descobrir les adaptacions possibles i aprendre vocabulari bàsic de la llengua de signes.

Continguts
Conceptes: Diversitat i discapacitat auditiva.
- Barreres de comunicació i/o informació.
- Llengua de signes.

Procediments:
Actituds:

Metodologia
Abans: El grup prepararà prèviament una reflexió sobre la lectura "Un dia qualsevol a la vida d'una persona sorda" i els tipus de capacitats i discapacitats existents, o bé sobre els factors de la comunicació i els diferents sistemes per comunicar-se.

Com a continuació el grup pot consultar tota una sèrie de recursos a internet amb materials sobre l'aprenentatge de la llengua de signes (vocabulari, cançons, aplicacions, etc.) que es facilitarà a l'equip educatiu, tot i que, la continuitat no és imprescindible.

Durant:
Després:

RecursosObservacions

Associació de Persones Sordes de Menorca.
Tant la preparació prèvia per part del centre educatiu i les activitats de continuació un cop hagi acabat la sessió no són imprescindibles però si així ho desitja el centre, se li proporcionarà material relacionat perquè ho puguin desenvolupar.
El taller està programat per fer-se en una sessió d'una durada aproximada de 60 minuts.